Vi som bor här och skapar allt detta är
Lennart Fredriksson och Sissi Andersson
Vi har öppet när vi är hemma och det är vi oftast.
Vill du besöka oss i Dalum och inte vill chansa så ring före .
Tfn  0513-233 58 +46703052309


 Skolgatan 7 Dalum


VÄLKOMMEN!