Bilder Sissi Andersson
Blandat gammalt och nytt. Här endast några ex för att visa på bredden

Blandteknik, broderi, foto, kolteckningar, olja, tempera, akryl, monotryck, etsning, akvarell m.m
 

 

 

         

                        

Blandteknik

                 

Frihand maskinsytt

 

                                          

Akryl

        
Blandteknik

      

                
               
 Glasfusing
 

                       
Foto

                 
Kolteckningar


                           

               

Äggtempera

                            

Monotypi

                              

Photopolymer-etsningar

               

Akvarell
 

    
Tusch

 

 
 
 
      
 
            

 
Blandteknik